Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

বৃহস্পতিবার, ২৫ আগস্ট, ২০২২

আজকের রাশিফল : ২৫ আগস্ট, ২০২২

Today-Horoscope

আজকের রাশিফল


* মেষ– খরচ বৃদ্ধি পাবে। 

* বৃষ– সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। 

* মিথুন– মাথা ঠান্ডা রাখুন। 

* কর্কট– আত্মবল বাড়বে। 

* সিংহ– ইতস্ততভাব বাড়বে। 

* কন্যা– সময়টা ভালো। 

* তুলা– কর্মের জন্য ভালো। 

* বৃশ্চিক– সততা ধরে রাখুন। 

* ধনু– বিতর্ক এড়ান। 

* মকর– বানিজ্য মনন বাড়বে।‌

* কুম্ভ– সাহস বৃদ্ধি পাবে।

* মীন– খরচ এড়ান।

‌মোহান্তজী‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন