Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

শুক্রবার, ২৯ জুলাই, ২০২২

আজকের রাশিফল : ২৯ জুলাই, ২০২২

 

Today-Horoscope

আজকের রাশিফল

* মেষ– মাথা ঠান্ডা রাখুন। 

* বৃষ– প্রমোদ বৃদ্ধি পাবে। 

* মিথুন– চালাকি চলবে না। 

* কর্কট– সমযটা মধ্যম প্রকৃতির। 

* সিংহ– ভুল ভ্রমণ ভাবাবে। 

* কন্যা– সময়টা ভালো। 

* তুলা– সৃজনশীলতা বাড়বে। 

* বৃশ্চিক– জটিলতা কমান। 

* ধনু– সময়টা প্রতিকূল। 

* মকর– আপনজন সঙ্গ মিলবে।‌

* কুম্ভ– প্রচেষ্টাবল বাড়বে।

* মীন– মাথা ঠান্ডা রাখুন।

‌মোহান্তজী‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন