Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন, ২০২২

আজকের রাশিফল : ৩০ জুন, ২০২২

 

Today-horoscope

আজকের রাশিফল


* মেষ– সময়টা ভালো। 

* বৃষ– বাক্ সংযম দেখান। 

* মিথুন– অনুকূল সময় মিলবে। 

* কর্কট– অবসাদ ভাবাবে। 

* সিংহ– সময়টা অনুকূল। 

* কন্যা– কর্মের জন্য ভালো। 

* তুলা– সময়টা প্রতিকূল। 

* বৃশ্চিক– জটিলতা এড়ান। 

* ধনু– সুসময় বাড়বে। 

* মকর– কর্ম উৎসাহ মিলবে।‌

* কুম্ভ– প্রতিকূল সময়।

* মীন– খরচ বৃদ্ধি পাবে।

‌মোহান্তজী‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন