Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

বৃহস্পতিবার, ২১ এপ্রিল, ২০২২

আজকের রাশিফল : ২১ এপ্রিল, ২০২২

 

Today-horoscope

আজকের রাশিফল 


* মেষ– আবেগ কম করুন। 

* বৃষ– সৃজনশীলতা। 

* মিথুন– বানিজ্যেক প্রবনতা বাড়বে। 

* কর্কট– আত্মবল বৃদ্ধি পাবে। 

* সিংহ– মাথা ঠান্ডা রাখুন। 

* কন্যা– বাক্ সংযম দেখান। 

* তুলা– সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। 

* বৃশ্চিক– খরচ বৃদ্ধি পাবে। 

* ধনু– আত্মবল বাড়বে। 

* মকর– অস্থিরতা বাড়বে।‌

* কুম্ভ– সময়টা অনুকূল।

* মীন– কর্মপ্রচেষ্টা বাড়বে।

‌মোহান্তজী‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন