Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

শুক্রবার, ১৭ জুন, ২০২২

আজকের রাশিফল : ১৭ জুন, ২০২২

 

Today-horoscope

আজকের রাশিফল 


* মেষ– কর্মে লাভ মিলবে। 

* বৃষ– অবসাদ কমান। 

* মিথুন– বিপত্তি এড়ান। 

* কর্কট– প্রমোদ বৃদ্ধি পাবে। 

* সিংহ– কর্মের উদ্যম বাড়বে। 

* কন্যা– বুদ্ধি বিফলতা এড়ান। 

* তুলা– খরচ বৃদ্ধি পাবে। 

* বৃশ্চিক– উৎসাহ বাড়বে। 

* ধনু– খরচ বৃদ্ধি পাবে। 

* মকর– মধ্যম প্রকৃতির সময়।‌

* কুম্ভ– অবসাদ বাড়বে।

* মীন– লাভ মিলবে।

‌মোহান্তজী‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন